Configuratie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Inleiding >

Configuratie

Server-configuratie

 

Het server-deel van TimeWriter Pro wordt alleen gebruikt bij een Lokale server configuratie en behoeft geen nadere configuratie.

 

De database wordt altijd opgeslagen in de map TimeWriterV5-pro\data .

 

Voordat een client met de server kan communiceren dient de server eerst gestart te worden. Tijdens de eerst installatie is het aan te bevelen om de server als applicatie te starten met behulp van \server\twLocalServer.exe, op deze wijze wordt het log-venster van de server zichtbaar gemaakt en vallen eventuele problemen eerder op. Nadat u de eerste clients succesvol hebt geconfigureerd kunt u de server als applicatie stoppen en verder werken met de server gestart als service. De server kan als service worden ingesteld m.b.v. het programma \lib\TwControlSerice.exe

 

Client-configuratie

 

Het is mogelijk om alle gebruikers het programma \client\twClientPro te laten gebruiken vanaf de gedeelde netwerk locatie, maar u kunt er ook voor kiezen om een het programma lokaal te installeren. Volg dan de instructie uit in het vorige hoofdstuk: client installatie.

 

Na de installatie dient met behulp van het programma \control\ControlPanelPro de database te worden ingesteld. Ga naar Database beheer, vervolgens Database instellen.

 

Zet de instelling op Lokale server, druk op de knop Automatisch. Het programma zal nu op zoek gaan naar  een TimeWriter server en, indien deze wordt gevonden, de configuratie overnemen van de server, inclusief de benodigde licentiefile.
 

Indien geen server wordt gevonden ( b.v. omdat deze zich niet binnen het lokale netwerk bevindt) kan de server ook handmatig worden ingesteld. U dient er dan zelf voor te zorgen dat het licentiestand in de map \lib wordt geplaatst.