Modules

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Modules

Het programma voor dagelijks gebruik van TimeWriter is \client\twClientPro. twClientPro is onderverdeeld in verschillende modules. De beschikbare modules staan in de Module verkenner aan de linkerkant. Door op de naam van de module te klikken wordt de module getoond.

 

ModuleExplorer

 

De toegang tot de modules kan voor iedere medewerker (of medewerkergroep) per module worden ingesteld onder Stamgegevens | Medewerker op tabblad Programmamodules. Op deze module verkenner worden alleen de modules weergegeven waar men toegang tot heeft.

 

De Module verkenner kan weer naar voren worden gehaald door op de Home knop te drukken:

ModuleExplorer_knop