Algemeen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Persoonlijke instellingen >

Algemeen

Persoonlijke instellingen

Language/Taal

Hier stelt u in welke taal gebruikt moet worden (Engels of Nederlands).

Datum notatie

De manier waarop datums gepresenteerd moeten worden.

Datum scheidingsteken

Het teken welke gebruikt moet worden tussen dag, maand en jaar ( - of / ).

Tijd notatie

24-uurs notatie of 12-uurs notatie (met AM/PM).

Decimaal scheidingsteken

Als er een komma in een getal voorkomt, dan wordt dit scheidingsteken gebruikt.

Programmagedrag

Overlappingen automatisch oplossen

Stel hier in hoe overlappende boekingen opgelost moeten worden bij het opslaan van een nieuwe of gewijzigde boeking:

Ja

Altijd automatisch oplossen. Het programma zal proberen de overlappingen automatisch op te lossen door de boekingen van boven naar beneden te herschikken. Bij conflicten zal er een waarschuwing worden getoond en wordt het opslaan geannuleerd.

Nee

Nooit automatisch oplossen, sta overlappingen toe.

Altijd vragen

Vraag of overlappingen automatisch opgelost moeten worden Ja/Nee

 

Tijdens het gebruik van het programma worden diverse scherminstellingen opgeslagen, zoals: schermposities, gekozen module, kolombreedtes in grids, splitter posities en laats gekozen periode bij rapportage.

 

ResetPersoonlijkeLayoutGegevens

Het kan zijn dat deze gegevens ervoor zorgen dat het programma niet goed meer functioneert of een probleempje veroorzaakt en gereset dienen te worden. Klik dan op de knop Reset persoonlijke layout gegevens.