Modules

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Modules

Het programma voor dagelijks gebruik van TimeWriter is \client\twClientStd. twClientStd is onderverdeeld in verschillende modules. TimeWriter start op in de Module verkenner. Door op de naam van de module te klikken wordt de module getoond.

 

ModuleExplorer

 

De volgende modulegroepen zijn alleen beschikbaar voor medewerkers die als TimeWriter beheerder zijn ingesteld:

Stamgegevens

Onderhoud en instellingen

Facturering

 

De Module verkenner kan weer naar voren worden gehaald door op de Home knop te drukken:

ModuleExplorer_knop