Urenverantwoording 

 

Wilt u uw urenverantwoording en planning makkelijk in één systeem onderbrengen? TimeWriter is goed en eenvoudig in gebruik, en maakt uw werk overzichtelijker en doelmatiger.

 

De urenverantwoording is een lastig onderdeel van werken op projectbasis. Vaak is het onduidelijk welke onderdelen veel tijd hebben gekost, of hoeveel uur werk er voor een bepaalde taak nodig is. Onze software biedt een systeem waarin uren gemakkelijk per klant, project of medewerker geregistreerd kunnen worden. Uw medewerkers houden zelf in een weekrooster hun urenverantwoording bij. Lege vakken moeten verantwoord worden voordat de periode kan worden afgerond. Dit zorgt voor een compleet overzicht van de tijd waarin een project gerealiseerd is.

 

TimeWriter is niet alleen gebruiksvriendelijk, maar ook flexibel. De software is makkelijk aan te passen aan uw organisatie: er zijn verschillende invalshoeken voor de urenverantwoording die u kunt gebruiken. De uren kunnen bijvoorbeeld worden bijgehouden per product, klant of vestiging. Hiervan kunt u dan weer een rapport maken aan het einde van een periode of klus. Dat is in TimeWriter heel eenvoudig. Zo krijgt u een overzicht van de prestaties van een vestiging of team.

 

TimeWriter maakt behalve urenverantwoording ook budgetbewaking en projectplanning mogelijk. Is het geplande budget overschreden? Is het project binnen de geplande tijd afgerond, of zou het zelfs sneller kunnen? De resultaten worden het urenregistratiesysteem makkelijk verwerkt tot een timesheet of een grafiek. U ziet in deze rapportages snel waar er verbeteringen in de organisatie mogelijk zijn.

Met ons pakket kunnen uw medewerkers zelf hun urenverantwoording verzorgen. De administratie van uw bedrijf is nog nooit zo compleet geweest. Onze software is eenvoudig te installeren en kan door iedereen gebruikt worden. Bekijk online de demonstratie en zie wat TimeWriter voor uw bedrijf kan betekenen.


Deel deze pagina