Accordering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Controle >

Accordering

Met accordering kunnen urenboekingen worden vergrendeld nadat een leidinggevende ze heeft gecontroleerd.

 

Het configureren van de accorderingen gebeurt onder Stamgegevens | Medewerker. Op tabblad Accordering van tabblad Toegang, Accordering kan worden bepaald voor wie een leidinggevende de accordering mag uitvoeren. Op tabblad Accordering kan voor de geselecteerde medewerker/leidinggevende worden ingesteld tot welk niveau een geaccordeerde urenboeking nog gewijzigd mag worden, t/m welk niveau maximaal geaccordeerd mag worden en of verlof geaccordeerd mag worden.

 

Op basis van welk aspect de toegang tot accordering moet worden ingesteld kan worden aangepast onder Instellingen | Accordering. Ook kunnen hier de kleuren en omschrijvingen voor de verschillende accorderingsniveaus worden aangepast.

 

De algemene werkwijze m.b.t. accorderen is als volgt:

1.De gebruikers registreren hun werkzaamheden in de client en bieden deze aan 'ter accordering'.

2.De leidinggevende keurt de uren goed of wijst ze af door het zetten van het juiste accorderingsniveau.

3.Na accordering zijn de urenboekingen vergrendeld.

 

Het accordering scherm bevat alle urenboekingen in de geselecteerde week waartoe men toegang heeft. Normaal gesproken zijn dit alleen eigen urenboekingen, maar voor een leidinggevende zijn dit de urenboekingen van alle aspecten waarvoor hij/zij geautoriseerd is om te accorderen. De medewerkerslijst bevat alléén medewerkers waarvoor ook daadwerkelijk te accorderen urenboekingen worden gevonden.

 

Accorderingsniveau aanpassen

Het aanpassen van het accorderingsniveau gaat als volgt:

1.Zet het vinkje in de kolom Selectie van de urenboeking(en) die u wilt accorderen.

2.Accordeer de geselecteerde urenboeking(en) met de knop Accordeer selectie.

3.Kies het gewenste accorderingsniveau in het menu wat wordt geopend.

 

AccorderingRecord

 

Wanneer in de knoppenbalk het vinkje Alle medewerkers wordt aangezet dan verdwijnt de medewerkerslijst en worden alle te accorderen urenboekingen van alle aspecten waarvoor men geautoriseerd is getoond.

Door een kolomkop naar het groeperingsvak erboven te slepen en daar te laten vallen, kunnen groeperingen en subgroeperingen worden gemaakt. In onderstaand voorbeeld ziet u een groepering op medewerker. Een groepsregel in het overzicht herkent u aan het GroeperingsDriehoekje of GroeperingsDriehoekjeIngeklaptdat voor een regel staat. De onderlinge volgorde van de kolommen kan worden aangepast door de kolomkoppen te verslepen, de breedte kan aangepast worden door de breedte van de kolomkoppen te wijzigen. Gebruik knop knop_grid_instellingen voor het (automatisch) aanpassen van kolombreedtes, het in- of uitklappen van groeperingen of het tonen/verbergen van kolommen.

 

AccorderingAlleMedewerkers

Een groep kan ook worden geaccordeerd zonder eerst alle records binnen de groep te selecteren. Zet het vinkje op de regel van de groepering aan en alle regels die onder de groepering vallen zullen worden aangevinkt. Druk vervolgens op de knop accordeer selectie of kies het accorderingsniveau in het rechtermuisknop-menu.

 

Eventueel kan een afwijkende periode voor het tonen van te accorderen urenboekingen gekozen worden. Klik hiervoor op de knop Periode en stel de gewenste periode in, zoals in onderstaand scherm bijvoorbeeld.

 

AccorderingPeriode

 

Voor grotere periodes duurt het natuurlijk langer voordat de uren ingeladen zijn.