Boekhouding

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Facturering > Instellingen >

Boekhouding

Bij Facturering | Instellingen | Boekhouding kunt u de instellingen t.b.v. de koppeling met een boekhouding wijzigen.

 

Op het eerste tabblad "Koppeling" moet als eerste aangeven worden op welke manier / met welke boekhouding gekoppeld moet worden. De koppeling zelf is vervolgens in te stellen op het tweede tabblad.

 

De volgende koppelingen zijn mogelijk:

Geen koppeling met boekhouding

Export journaalposten SnelStart

Export journaalposten Exact

Export journaalposten Reeleezee

Stip-T API

SnelStart API

Exact API verkoopfacturen

Exact API journaalposten

Twinfield Classic API

e-Boekhouden API

iMUIS Online API

Yuki API

Visma eAccounting API

Asperion API

PerfectView API