E-mail

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Facturering > Instellingen >

E-mail

Bij Facturering | Instellingen | E-mail kunt u de instellingen voor uitgaande e-mail wijzigen.

 

N.B. Deze instellingen zijn alleen relevant wanneer het koppelen met een boekhouding is ingesteld op "Export van journaalposten"

 

De volgende instellingen kunnen hier gewijzigd worden:

Server uitgaande e-mail

De hostnaam van de server voor uitgaande e-mail

Poort

Het poortnummer dat wordt gebruikt voor de server voor uitgaande e-mail

Gebruikersnaam

Gebruikersnaam t.b.v. authenticatie (indien van toepassing)

Wachtwoord

Wachtwoord t.b.v. authenticatie (indien van toepassing)

Bedrijfs e-mail adres

E-mail adres van de verzender voor uitgaande e-mail ("van" adres)

BCC (kopie naar uzelf)

E-mail adres voor het versturen van een kopie aan uzelf

Gebruik TLS

Geef hier aan of gebruik gemaakt moet worden van TLS (Transport Layer Security)