Facturering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Facturering > Instellingen >

Facturering

Bij Facturering | Instellingen | Facturering kunt u de instellingen t.b.v. de facturering wijzigen.

 

Volgende ordernummer

Het ordernummer begint standaard bij 1 en zal bij het maken van iedere order met 1 worden verhoogd. Indien gewenst kan hier een andere (start) waarde worden ingevoerd.

 

Volgende factuurnummer

Het factuurnummer begint standaard bij 1 en zal bij het maken van iedere factuur met 1 worden verhoogd. Indien gewenst kan hier een andere (start) waarde worden ingevoerd.

 

Accorderingsniveau na factureren

Tijdens het factureren kan het accorderingsniveau automatisch worden toegekend aan de urenboekingen. Dit gebeurd op het moment dat er van orders facturen worden gemaakt. Stel hier in welk accorderingsniveau de urenboekingen moeten krijgen.

 

NB: Het accorderingsniveau zal nooit worden verlaagd tijdens het factureren. Als de urenboeking al een hoger accorderingsniveau had, dan zal deze behouden blijven.

 

Factuurspecificatie rapport

Kies hier welk rapport gebruikt moet worden voor het maken van een factuurspecificatie.

NB: De keuzelijst bevat alleen het default Factuurspecificatie rapport én evt. eigen rapporten gemaakt op basis van dit default rapport. Het default Factuurspecificatie rapport vindt u in module Rapporten; rapportgroep Standaard rapporten; subgroep Factuur rapporten.

 

Reiskosten factureren

Geef hier aan, in geval er reiskosten worden geregistreerd, of deze gefactureerd moeten worden.

 

Onkosten factureren

Geef hier aan, in geval er onkosten worden geregistreerd, of deze gefactureerd moeten worden.

 

BTW% onkosten

Ingave van onkosten is altijd een bedrag incl. BTW, factureren gaat op basis van bedragen excl. BTW. Geef hier aan tegen welk BTW percentage het onkostenbedrag excl. BTW berekend moet worden.

 

Valuta

Geef hier aan het valuta symbool voor afdrukken op de PDF facturen (b.v. €) en de valuta code voor gebruik in UBL-facturen (b.v. EUR).

 

Groeperen

Standaard wordt er niet gegroepeerd. Dit heeft als resultaat dat elke urenboeking een regel op de factuur wordt. Indien gewenst kan hier worden aangegeven of er een groepering plaats moet vinden.

 

Voorbeelden van groeperingen:

Stel er moet gegroepeerd worden op week, dan krijgt iedere week één regel op de factuur.

Stel er moet gegroepeerd worden op week en medewerker, dan krijgt iedere combinatie van week en medewerker één regel op de factuur.

 

De volgorde kan worden beïnvloed met behulp van de knoppen Omhoog/Omlaag.

 

Als er geen groepering is ingesteld dan kunnen alle detailgegevens op de factuurregel opgenomen worden, zoals gebruikersvelden (bijvoorbeeld werkzaamheden). Wanneer wel groepering wordt toegepast dan zijn de beschikbare te selecteren velden afhankelijk van de ingestelde groepering. Velden die niet geselecteerd kunnen worden zijn grijs weergegeven.

 

Factuurregel template

Welke informatie er op de factuurregel getoond moet komen kan worden ingesteld bij de template. Voor alle beschikbare factuurscenario's (factureren van uren, van de verschillende taaksoorten en van reis- of onkosten) wordt dit afzonderlijk ingesteld.

 

Druk op Voorstel om op basis van bovenstaande groepering een standaard factuurregel template aan te maken.

Druk op Bewerk om de template aan te passen.

FactuurRegelTemplate

In dit scherm staan aan de linkerkant de beschikbare velden. Aan de rechterkant staat de template. Hierin kan de tekst opmaak worden gegeven.

De velden kunnen naar de template gesleept worden om deze toe te voegen. Onder de template wordt een voorbeeld getoond, zoals het er op de factuur uit zal komen te zien. Er kan ook gewone tekst bij gezet worden, zoals in dit voorbeeld.

 

NB: De template wordt gebruikt bij het genereren van de nieuwe orders. Een wijziging in een template heeft dus alleen betrekking op nieuwe orders.