Gebruikersvelden

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Onderhoud en instellingen > Velden >

Gebruikersvelden

info_24

Bekijk ook www.timewriter.nl/support/video voor instructievideo's over het weken met gebruikersvelden.

 

Gebruikersvelden zijn extra gegevens die bij een stamgegeven of urenboeking kunnen worden opgeslagen.
 
Bij Onderhoud en instellingen | Velden kunt u per aspect aangeven welke gebruikersvelden bij een aspect gebruikt moeten worden en of deze velden verplicht zijn. De veldnamen zijn vrij aanpasbaar naar omschrijvingen die binnen uw organisatie gebruikt worden. In TimeWriter Professional is het aantal gebruikersvelden per aspect onbeperkt. Er kunnen gebruikersvelden van de volgende types worden gebruikt: tekst, numeriek, datum, logisch en keuzelijst. Voor een aantal types gebruikersvelden zijn er verder nog aanvullende instellingen mogelijk met betrekking tot presentatie en invoer.

Voor het Taak aspect zijn er bovendien 2 vaste gebruikersvelden beschikbaar nl. Soort en Workflow (naamgeving vrij aanpasbaar). Voor deze velden kan een keuzelijst worden gedefinieerd. Uit deze keuzelijsten kan bij het invoeren of wijzigen van een taak een keuze gemaakt worden, al dan niet verplicht.

 
Taak 800 ( Onderhoud en instellingen |Taken ) kan gebruikt worden om nieuwe velden te genereren.

 

Berekende gebruikersvelden

Het is mogelijk om te rekenen met velden t.b.v. rapportage. Bij het uitvoeren van een rapport of export zal de berekening plaatsvinden. Een berekend gebruikersveld is te herkennen aan het plaatje: calc-userfield.

 

calc-userfield-scherm

 

In bovenstaand voorbeeld worden de reiskosten berekend. Het veld Kilometers kan worden ingevuld bij iedere urenboeking. Het berekende gebruikersveld Reiskosten vermenigvuldigd de kilometers met 0.19. De expressie om deze berekening te maken is in dit geval uren.UF006num * 0.19. Het gebruikersveld Kilometers heeft als interne naam uren.UF006num. Bij het bewerken van de expressie wordt weergegeven wat de interne namen zijn voor de mogelijke velden waarmee gerekend kan worden.

 

Complexere expressie

Het is mogelijk om m.b.v. SQL een complexere expressie op te stellen. Stel u wilt weten hoeveel uren er geboekt is per aspect, inclusief de aspecten waar niet op geboekt is. Een rapport uitvoeren op de uren tabel zal niet laten zien op welke aspecten niet is geboekt. Hiervoor is een berekend gebruikersveld bij het aspect zelf nodig. De volgende expressie is dan nodig:

select sum( uren.duur / 60)

from uren as uren

where uren.aspect_id1 = IT_AT1.ID and uren.type = 0

 

Indien de totale duur over een bepaalde periode moet gaan, wordt de expressie:

select sum( uren.duur / 60)

from uren as uren

where uren.aspect_id1 = IT_AT1.ID and uren.type = 0

and uren.START >= '%DATE_FROM%' and uren.START < '%DATE_TO%'

 

NB: het invoeren van de juiste expressie verlangt enige kennis van SQL en de database structuur. Neem contact met ons op als u hulp nodig hebt bij het opstellen van een expressie.