Importeren

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Stamgegevens >

Importeren

Stamgegevens voor medewerkers en aspecten kunnen vanuit een Excel bestand geïmporteerd worden. Hiervoor gaat u naar het betreffende stamgegeven en druk op [Importeren].

 

Het volgende scherm verschijnt:

importeren

 

1.Wijs het Excel bestand aan.

2.Geef het sleutelveld aan (verplicht). Met het sleutelveld kunnen bestaande gegevens in TimeWriter worden bijgewerkt. Het gegeven (in dit geval de klant) zal worden opgezocht op de waarde uit de kolom van het sleutelveld.

3.Selecteer voor elke kolom in het Excel bestand een doel veld. Laat het doelveld leeg om de gegevens uit die kolom niet te importeren.

4.Druk op [Start importeren]