Onkosten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Invoer > Weekraster >

Onkosten

Voer bij de tijdvakgegevens het onkostenbedrag (incl. BTW) en de onkostenomschrijving in.

 

Onkosten

TIP: In de editor kunt u de categorie Onkosten samenvouwen met de knop collapse-16 om ruimte te besparen. De samengevouwen of uitgevouwen status van de categorie wordt bewaard. Het informatiepaneel van het weekraster en de weeklijst volgen deze instelling (behalve wanneer er gegevens zijn, dan worden de categoriegegevens altijd weergegeven).

 

Onder Onderhoud en instellingen | Velden kunt u bij het Uren aspect instellen of gebruikt gemaakt moet worden van onkosten registratie.

Onder Facturering | Instellingen | Facturering kunt u instellen of onkosten ook gefactureerd moeten worden en tegen welk BTW percentage het bedrag excl. BTW berekend moet worden.