Orders genereren

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Facturering >

Orders genereren

Wanneer u voor te factureren uren en taken orders wilt genereren wordt het volgende venster geopend.

 

OrdersGenereren

 

Aan de linkerkant kan ingesteld worden over welke periode de orders gegenereerd moeten worden.

Eventueel kunnen er nog extra filters worden ingesteld, zoals overhead, klantnaam en accorderingsniveau. Als er niets wordt ingevuld zullen orders aangemaakt worden voor alle klanten.

 

Klik aan de rechterkant op Bekijk te genereren orders.

Voor te factureren uren en de verschillende taaksoorten (nacalculatie, vaste prijs en periodiek) wordt nu bekeken of er orders gegenereerd kunnen worden. Per soort wordt het aantal te genereren orders en het totaal te factureren bedrag getoond. Met de knop ToonDetails kunnen de details voor de te genereren orders bekeken worden. Vervolgens kunnen, per soort, de orders daadwerkelijk worden gegenereerd door te klikken op Genereer deze orders.

 

De gegenereerde orders en/of orderregels kunnen worden beoordeeld en eventueel nog worden gewijzigd of verwijderd. Ook kunnen er nog nieuwe orderregels worden toegevoegd. Als alles naar wens is kunnen van (geselecteerde) orders vervolgens facturen worden gemaakt met de knop Factuur maken op het tabblad orders (zie ook: Factureren).