Taken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Invoer >

Taken

In deze module kunnen taakgroepen en taken beheert en/of bewerkt worden.

 

Afhankelijk van de programmamodule autorisatie van de ingelogde medewerker kunnen hier de volgende acties worden gedaan:

Iedereen die toegang heeft tot de module Taken kan:

Taken zien en bewerken waarvoor hij/zij is geautoriseerd.

Een medewerker die toegang heeft tot de module Taakgroepen beheren kan ook:

Taakgroepen en taken aanmaken, bewerken en verwijderen.

Medewerkers autoriseren op het tabblad autorisaties.

Taakgroepen of taken instellen t.b.v. facturatie.

 

Taak en Taakgroep zijn de standaard namen. Deze kunnen naar eigen inzicht een andere naam gegeven worden, zodat deze past binnen de terminologie die binnen uw organisatie gebruikelijk is. Zie hiervoor Onderhoud en instellingen | Velden. In de handleiding gaat het over taak en taakgroep.

 

In de taken module staan aan de linkerkant een lijst van Taakgroepen (dik gedrukt) met optioneel de onderliggende taken (niet dik gedrukt). Aan de rechterkant staan de eigenschappen van geselecteerde taak/taakgroep.

 

taken_module