500 Opschonen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Onderhoud en instellingen > Onderhoudstaken >

500 Opschonen

Met behulp van deze taak kunnen uren en/of gewiste stamgegevens permanent worden verwijderd. Voor het verwijderen van de uren kan een periode worden opgegeven. Alle uren die daarin vallen zullen worden verwijderd.

 

Als er reeds gewiste stamgegevens in de database zitten die niet meer voorkomen in urenboekingen, kunnen deze worden verwijderd met deze taak. Selecteer hiervoor de optie Gewiste stamgegevens verwijderen.

Als er stamgegevens in de database zitten die niet voorkomen in urenboekingen, kunnen deze worden verwijderd met deze taak (inclusief gewiste stamgegevens). Selecteer hiervoor de optie Stamgegevens verwijderen.

 

1.Ga naar de module Onderhoud en instellingen | Taken en kies voor taak 500 Opschonen.

2.Vink de optie Uren verwijderen als er uren moeren worden verwijderd. De begin datum zal automatisch worden opgehaald en ingevuld op de datum van de oudste boeking. Ook een einddatum wordt automatisch ingevuld op 31 december van 2 jaar geleden. Pas deze datums aan indien gewenst.

3.Vink de optie Gewiste stamgegevens verwijderen aan wanneer alle gewiste stamgegevens waar geen urenboekingen voor zijn permanent verwijderd moeten worden.

4.Vink de optie Stamgegevens verwijderen aan wanneer alle stamgegevens waar geen urenboekingen voor zijn verwijderd moeten worden (inclusief gewiste stamgegevens).

5.Druk daarna op de knop Taak uitvoeren.