E-mail

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Facturering > Instellingen >

E-mail

Bij Facturering | Instellingen | E-mail kunt u de instellingen voor uitgaande e-mail wijzigen.

 

N.B. Deze instellingen zijn alleen relevant wanneer er géén koppeling met een boekhouding is óf het koppelen met een boekhouding is ingesteld op "Export van journaalposten"

 

De volgende instellingen kunnen hier gewijzigd worden:

Server uitgaande e-mail

De hostnaam van de server voor uitgaande e-mail

Poort

Het poortnummer dat wordt gebruikt voor de server voor uitgaande e-mail

Gebruikersnaam

Gebruikersnaam t.b.v. authenticatie (indien van toepassing)

Wachtwoord

Wachtwoord t.b.v. authenticatie (indien van toepassing)

Bedrijfs e-mail adres

E-mail adres van de verzender voor uitgaande e-mail ("van" adres)

BCC (kopie naar uzelf)

E-mail adres voor het versturen van een kopie aan uzelf

Gebruik TLS

Geef hier aan of gebruik gemaakt moet worden van TLS (Transport Layer Security)