Gebruikersvelden

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Onderhoud en instellingen > Velden >

Gebruikersvelden

info_24

Bekijk ook https://www.timewriter.nl/support/video voor instructievideo's over het weken met gebruikersvelden.

 

Gebruikersvelden zijn extra gegevens die bij een stamgegeven of urenboeking kunnen worden opgeslagen. Bij Onderhoud en instellingen | Velden kunt u per aspect aangeven welke gebruikersvelden bij een aspect gebruikt moeten worden en of deze velden verplicht zijn. De veldnamen zijn vrij aanpasbaar naar omschrijvingen die binnen uw organisatie gebruikt worden. In TimeWriter Standaard zijn voor elk aspect 4 tekstvelden en 3 numerieke velden beschikbaar. Per urenboeking, taak of taakgroep zijn 4 tekstvelden, 3 numerieke velden en 1 logisch veld beschikbaar.

Voor het Taak aspect zijn er bovendien 2 vaste gebruikersvelden beschikbaar nl. Soort en Workflow (naamgeving vrij aanpasbaar). Voor deze velden kan een keuzelijst worden gedefinieerd. Uit deze keuzelijsten kan bij het invoeren of wijzigen van een taak een keuze gemaakt worden, al dan niet verplicht.