Weekraster

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Persoonlijke instellingen >

Weekraster

Indien de werktijden voor een medewerker afwijken van de standaard bedrijfswerktijden (zoals ingesteld onder Onderhoud en Instellingen | Instellingen | Weekraster) dan kunnen deze hier persoonlijk worden ingesteld nadat  "Gebruik persoonlijke weekraster instellingen" is aangevinkt.

 

Tijden:

Begin week

Dag waarmee de week begint. Standaard is dit maandag. Indien gewenst kan deze op zondag worden gezet. Deze instelling heeft alleen invloed op het weekraster en de vaste urenlijst. De rapportage maakt gebruik van de ISO standaard waarin is vastgelegd dat een week begint op maandag.

Begin werkweek

De eerste dag van de werkweek. **

Einde werkweek

De laatste dag van de werkweek. **

Begin werkdag

De begintijd van een werkdag. **

Einde werkdag

De eindtijd van een werkdag. **

Begin middagpauze

De begintijd van de middagpauze.

Einde middagpauze

De eindtijd van de middagpauze.

** Standaard wordt het weekraster zo weergegeven dat de werkweek en werktijden zichtbaar zijn. Het weekraster onthoudt en herstelt steeds het zoomniveau. Hierdoor zijn wijzigingen in deze instellingen niet direct zichtbaar. Met de knop weekraster_knop_zoom kan het weekraster geherinitialiseerd worden op de werkdagen en werkuren.