Scherminstellingen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Persoonlijke instellingen >

Scherminstellingen

Hier kunnen de standaard scherminstellingen worden aangepast. Gemaakte wijzigingen worden onmiddellijk toegepast.

Moduleverkenner

Wanneer aangevinkt dan wordt de oude moduleverkenner weer geactiveerd

Knoppenbalk

Wanneer niet aangevinkt dan worden de teksten van de knoppen op de knoppenbalken standaard verborgen

Lettertype

Wijzig het lettertype en/of de lettergrootte