Taakgroepen beheren

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Invoer > Taken >

Taakgroepen beheren

Indien een medewerker is aangemerkt als beheerder kan deze taakgroepen beheren.

 

Van een taakgroep staat op het eerste tabblad een naam en onder welke taakgroep hij moet komen. Bij Onderhoud en instellingen | Velden kunnen een aantal gebruikersvelden ingesteld zijn. Deze zijn dan hier in te vullen per taakgroep. Deze gegevens kunnen gebruikt worden bij de rapportage.

taakgroep_tab1

 

Autorisaties

Op het tabblad Autorisaties kunnen autorisaties worden ingesteld. Hierop kan worden aangegeven welke medewerkers mogen boeken op de onderliggende taken.

taakgroep_autorisaties

Van elke taakgroep kan worden aangegeven of de autorisatie bij deze taakgroep beheerd moeten worden, of dat de autorisatie verkregen moeten worden van een hoger liggende niveau. Door middel van de pijltjes kunnen de medewerkers geselecteerd worden. Dit kan ook door te slepen.

 

Wilt u liever geen gebruik maken van autorisaties? Dan kan dat uitgeschakeld worden in Onderhoud en Instellingen | Instellingen | Autorisaties en Combinaties.

 

Facturatie

Op het tabblad Facturatie kan worden ingesteld op welke manier de taken moeten worden gefactureerd.

 

Instellingen

Van elke taakgroep kan worden aangegeven of de facturatie-instellingen bij deze taakgroep beheerd moeten worden, of dat de facturatie-instellingen verkregen moeten worden van een hoger liggende niveau.

taakgroep_facturatie

De volgende soorten van facturatie zijn beschikbaar:

Facturatie soort

Uitleg

Niet factureren

Onderliggende taken niet factureren.

Nacalculatie

De geregistreerde uren op de onderliggende taken factureren volgens de tariefafspraak.

Vaste prijs

Factureer de onderliggende taken op basis van een vaste prijs.

Per taak kan een budget worden toegekend. De som van de budgetten zou gelijk moeten zijn aan de prijs die hier is ingevoerd.
N.B.: Alleen de taken met een Budget en de eigenschap Factureerbaar zullen worden gefactureerd.

Periodiek (alleen bij taken)

Taken kunnen ook periodiek gefactureerd worden, taakgroepen niet.

 

Aspecten

Indien de onderliggende taken gefactureerd moeten worden is de klant verplicht. Op het tabblad Aspecten kunnen ook de andere aspecten worden ingevuld. Deze worden dan automatisch ingevuld bij het maken van een urenboeking.

 

Facturen

Op het tabblad Facturen staan de facturen die reeds gemaakt zijn.