Visma eAccounting API

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Facturering > Instellingen > Boekhouding >

Visma eAccounting API

N.B. Bij het eerste gebruik zal gevraagd worden om in te loggen bij Visma eAccounting, klik op "Login bij Visma".

Het Visma login scherm wordt nu in een browser gestart.

Log in op de Visma omgeving.

Visma zal vervolgens om toestemming vragen voor de koppeling met TimeWriter; kies toestaan ("Yes, Allow").

Keer, na een succesvolle login in Visma en toestemming voor koppelen, terug naar TimeWriter.

Klik vervolgens op doorgaan.

 

Op onderstaande tabbladen kunnen de instellingen voor het koppelen met de Visma eAccounting API worden ingevoerd:

 

Administratie

Kies hier het Visma artikel waarmee de facturering vanuit TimeWriter moet plaatsvinden.

 

Klanten bijwerken

Op dit tabblad kunnen TimeWriter klanten worden geactualiseerd met, gekoppeld aan en geïmporteerd vanuit de Visma klantgegevens.

 

Leveringen

Er kan gebruik gemaakt worden van de optie 'Leveringen' in de module 'Taken'.

 

Factureren

In de module Facturering | Factureren zijn voor deze koppeling de volgende knoppen beschikbaar.

 

De knoppen op de toolbar boven de Orders hebben de volgende functies:

Knop(pen)

Functie

weekraster_knop_nieuw

Hiermee kan een nieuwe order worden toegevoegd (die niet is gebaseerd op urenboekingen).

weekraster_knop_bewerk

Hiermee kan de order worden gewijzigd.

factuurlayout_knop_delete

Verwijder de gehele order(s) en alle orderregels van de geselecteerde order(s).

ordergrid_knop_genereer

Voor te factureren uren of taken worden eerst orders gegenereerd, zie: Orders genereren.

ordergrid_knop_concept

Door op proeffactuur te drukken wordt er een pdf gegenereerd, zoals de factuur er ongeveer uit zal komen te zien.

N.B. De definitieve factuur wordt in Visma aangemaakt.

button_factuurspecificatie

Druk het specificatie rapport af (zoals ingesteld bij Facturering | Instellingen | Facturering) voor de geselecteerde order.

Samenvoegen

Voeg de orders van dezelfde klant samen tot één order.

ordergrid_knop_factuur

Wanneer het Order tabblad geselecteerd is kunnen via de knop Factuur maken facturen worden gemaakt van de geselecteerde order(s). De orders worden naar Visma doorgestuurd en omgezet naar facturen. Ze verschijnen op het tabblad Facturen.

 

Onder de orders staan de tabbladen voor Regels van de order en Details voor regel. De knoppen op de toolbar van tabblad Regels hebben de volgende functies:

Knop(pen)

Functie

factuurlayout_knop_new

Hiermee kan een nieuwe orderregel worden toegevoegd.

weekraster_knop_bewerk

Hiermee kan de orderregel worden gewijzigd.

factuurlayout_knop_delete

tab Regels                 : Verwijder de geselecteerde orderregel(s).

tab Details voor regel: Verwijder de geselecteerde urenboeking uit de orderregel. Duur en bedrag van de orderregel worden aangepast. Alleen beschikbaar bij meerdere detailregels.

order_detail_up_down

Verplaats de regel omhoog/omlaag.

 

Tabblad Facturen

Op het tabblad facturen staan alle facturen.

De knoppen op de toolbar boven de Facturen hebben de volgende functies:

Knop(pen)

Functie

factuurlayout_knop_delete

Hiermee kan de factuur in zijn geheel verwijderd worden.

LET OP: verwijderde factuurnummers worden niet hergebruikt en de facturen worden niet uit de koppeling verwijderd.

button_factuurspecificatie

Druk het factuurspecificatie rapport af (zoals ingesteld bij Facturering | Instellingen | Facturering) voor de geselecteerde factuur.