Factureren

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Facturering >

Factureren

Kies Facturering | Factureren in de Module verkenner.

Ga eerst naar de Facturering | Instellingen indien er nog niets is ingesteld m.b.t. facturering.

 

Het maken van facturen gaat in 2 stappen:

1.Genereer orders (zie: Orders genereren). Gegenereerde orders en/of orderregels kunnen nog worden gewijzigd of verwijderd. Ook kunnen er nog nieuwe orderregels worden toegevoegd.

2.Factuur maken. Afhankelijk van de gekozen boekhoudkoppeling worden er facturen gemaakt of worden de orders overgezet naar de gekoppelde boekhouding. Eenmaal aangemaakte facturen en factuurregels kunnen niet meer bewerkt worden.

 

In onderstaand scherm is bovenaan één order zichtbaar. Onderaan zijn twee tabbladen. Op de eerste staan de order regels, op de tweede staan de details met de urenboekingen en/of taken.

N.B. Welke kolommen getoond worden in de order en orderregel rijen is afhankelijk van de gekozen koppeling naar een boekhouding (zie: Facturering | Instellingen | Boekhouding).

 

FactuurOrders

Wanneer er gekoppeld is met een boekhouding via een API dan kan de voorgrond of de achtergrond van het Debiteurnummer een afwijkende kleur krijgen op het Orders tabblad:

Rode voorgrond: De TimeWriter klantnaam komt niet overeen met de klantnaam van de gekoppelde boekhouding óf het TimeWriter Debiteurnummer kan niet worden gevonden in de gekoppelde boekhouding.

Oranje achtergrond: Het Debiteurnummer is leeg. Het betreft dus een nieuwe klant voor de gekoppelde boekhouding, deze wordt automatisch toegevoegd aan de gekoppelde boekhouding.

Met de Bewerk knop kan, indien nodig, het debiteurnummer worden opgezocht in de gekoppelde boekhouding en worden opgeslagen bij de TimeWriter klantgegevens.

 

De knoppen op de toolbar zijn per koppeling verschillend. De volgende instellingen voor koppelingen zijn mogelijk:

Geen koppeling met boekhouding

Export journaalposten SnelStart

Export journaalposten Exact

Export journaalposten Reeleezee

Stip-T API

SnelStart API

Exact API verkoopfacturen

Exact API journaalposten

Twinfield Classic API

e-Boekhouden API

iMUIS Online API

Yuki API

Visma eAccounting API

Asperion API

PerfectView API