Combinaties

Om ongewenste combinaties van klant / project / activiteit uit te sluiten kunnen "combinaties" worden ingesteld. D.m.v. een combinatie geeft u aan wat zinnige (en dus toegestane) combinaties van stamgegevens zijn. Hiermee voorkomt u b.v. dat een medewerker ziekte of verlof op naam van een klant kan boeken.