Updates TimeWriter

Updates worden geïnstalleerd vanuit het controlepanel van TimeWriter. Dit controlepanel vindt u in de map TimeWriterV5\control.

 

De laatste wijziginging in  TimeWriter Standard