Exact-online koppeling

Vanuit de urenregistratie met 1 druk op de knop een factuur maken en deze geheel automatisch laten opnemen in de boekhouding, dat kan met de boekhoud-koppelingen van TimeWriter.

 

Twee varianten

De koppeling met Exact-online is er in twee smaken, op het niveau van factuur en op het niveau van journaalregel.  

 

Factuur-koppeling met Exact-online

Met deze koppeling worden facturen uit TimeWriter overgezet naar facturen binnen Exact-online. U kunt de factuur binnen Exact-online altijd weer inzien en aanpassen. De koppeling verlangt wel een abonnement op Exact-online waarin facturatie is opgenomen.

 

Journaalregel-koppeling met Exact-online

Met deze koppeling blijven de facturen helemaal in TimeWriter en wordt alleen het verkoopboek in Exact-online bijgewerkt. U kunt de factuur achteraf dus alleen nog in TimeWriter aanpassen. Deze manier van koppelen is iets minder flexibel maar heeft als grote voordeel dat u een Exact-online abonnement kunt kiezen zonder facturatie.