Verschillende factuur-scenario's

TimeWriter ondersteund verschillende factuur-scenario's. Zo kunt u factureren op basis van:

Na-calculatie  
Het traditionele 'uurtje factuurtje' scenario. Tarieven zijn instelbaar per iedere combinatie van stamgegevens. ( dus per klant, per medewerker, per project  en zelfs voor specifieke combinaties medewerker-klant-project)

Vaste prijs  
Werkzaamheden worden tegen een vast tarief gefactureerd, ongeacht de benodigde tijd.

Stuksprijs 
Het factuurbedrag wordt berekend op basis van een (door de gebruiker ingevoerd) aantal * stuksprijs.

Abonnement 
Periodiek (maandelijks, per kwartaal, jaarlijks) wordt een vast bedrag gefactureerd, ongeacht de werkelijke tijdsbesteding. Middels rapportage krijgt u inzicht in de omzet op abonnementen en de daadwerkelijk besteede tijd.

Reiskosten
Bij iedere urenboekingen kunt u een aantal kilometers en een bestemming ingeven. Desgewenst kunnen deze kosten worden doorberekend en op de factuur worden toegevoegd.

Onkosten 
Ook eventuele andere onkosten kunnen per boeking worden vastgelegd en doorbelast op de factuur.