Gebruikersvelden

Indien u extra gegevens wilt vastleggen in de database van TimeWriter dan kunt u daarvoor z.g. gebruikersvelden aanmaken. Dit kan zowel op het niveau van stamgegevens maar ook op het niveau van urenboekingen.

Deze door de beheerder aangemaakte velden zijn volledig beschikbaar voor rapportages en exports.