Tijdregistratie

Iedereen weet dat in het bedrijfsleven de uitspraak “tijd is geld” van toepassing is. Elke minuut van de werknemer en ook van de werkgever zelf moet betaald worden. De werkgever betaalt de tijd van de werknemer en de klant betaalt de ondernemer voor de tijd, die er nodig is geweest om een opdracht uit te voeren. Alles draait om tijd. Het is dus normaal dat een onderneming een tijdregistratie bijhoudt.


Wat kun je eigenlijk bereiken met een tijdregistratie?

Wat de ondernemer betreft is het goed, dat deze op de hoogte is van de werktijden van de werknemer. Het is erg vervelend wanneer er misverstanden zijn over de werktijden. Met een goede tijdregistratie kunnen zulke misverstanden voorkomen worden. Alles wordt netjes genoteerd en bijgehouden door de werknemer zelf, de werkgever of iemand, die daar speciaal voor wordt aangewezen. Het hoeft niet veel tijd te kosten. Alles kan via intranet of internet. Met hetzelfde systeem kunnen dan ook de verlofdagen worden geregeld zonder dat daar ellenlange discussies aan vooraf gaan.                                                                                           
tijdregistratie
Een ander voordeel van een goede tijdregistratie is een juiste facturering van de diensten, die verleend zijn aan de klant. Er hoeft niet gegokt te worden over hoeveel tijd er nodig is geweest. Nee, dat staat keurig vermeld in de tijdregistratie. Zo kan men ook met de klant misverstanden en discussies voorkomen.


“Tijd is geld” zal altijd zo blijven in het bedrijfsleven. Geld besparen met tijd is ook mogelijk, wanneer dit goed georganiseerd is met een tijdregistratie.

 

Een goede tijdregistratie is ok belangrijk voor de startende ondernemer. Deze moet de eerste jaren zich verantwoorden aan de Belastingdienst om gebruik te kunnen maken van allerlei voordelen. De Belastingdienst zal eisen, dat de startende ondernemer een goede tijdregistratie bijhoudt en dat zal dan ook zeker gecontroleerd worden. In dit geval van tijdregistratie zal tijd geen geld gaan kosten maar geld kunnen opleveren door de voordelen, die een starter kan ontvangen.


Deel deze pagina