Tijd-voor-tijd

Tijd-voor-tijd is een gebruikelijk principe, waarbij overuren niet worden uitbetaald maar gecompenseerd kunnen worden. Werknemers kunnen met een tijd-voor-tijdregeling uren die ze extra gewerkt hebben later weer opnemen als verlof. Voor een juiste toepassing van tijd-voor-tijd is het uiteraard belangrijk om alle gewerkte uren zorgvuldig te registreren. Dat kan met TimeWriter, het veelzijdige softwarepakket voor urenregistratie.

tijd voor tijd bijhouden

Tijd-voor-tijd bijhouden met TimeWriter

 

Het registreren van gewerkte uren gaat gemakkelijk: hiervoor kan het overzichtelijke weekraster van TimeWriter worden gebruikt. Extra gewerkte uren worden eenvoudig en nauwkeurig bijgehouden. Zo is precies duidelijk hoeveel tijd-voor-tijd er voor elke medewerker openstaat.