Verlofregistratie


Vakanties en vrije dagen inplannen  geeft vaak een heleboel discussie en ergernis in een bedrijf. Vaak wordt er op het laatste moment een vrije dag aangevraagd of een vakantie gepland en is de werknemer niet blij wanneer blijkt dat hij absoluut geen verlof kan krijgen. Ook  het aantal verlofdagen waar nog recht op is, is vaak een onderwerp van discussie.  Opmerkingen zoals : “ ik heb toch bij de koffiepauze gezegd dat ik vrij wil” of “ ik heb nog zoveel verlofuren dat ik verder het jaar wel vrij kan nemen”  komen vaak voor. Een goede verlofregistratie kan dit voorkomen en de werknemers en werkgever rust en duidelijkheid geven.


Heb je een dienstverlenend bedrijf, dan is het bijhouden van een goede verlofregistratie erg belangrijk. Het kan niet zo zijn dat er een  klus wordt ingepland en op dat moment blijkt dat het merendeel van je personeel niet aanwezig is om wat voor reden dan ook.  Hierdoor kan een bedrijf klanten verliezen en een slechte naam opbouwen.


Tegenwoordig is het best ingewikkeld om een goede verlofregistratie bij te houden. Heel veel mensen  werken parttime en de verlofuren moeten dan naar verhouding worden berekend. Verder hebben jongeren en ouderen vaak extra verlofuren en dan zijn er nog de speciale verlofuren voor jubilea en bijzondere gebeurtenissen.  Verlofregistratie kan daardoor veel tijd innemen.


 In deze tijd, dat alles gedigitaliseerd  wordt is dat natuurlijk ook mogelijk met een verlofregistratie. Daardoor kan deze veel gemakkelijker en minder tijdrovend worden gemaakt. Een gedigitaliseerde verlofregistratie kan goed worden bijgehouden door de werknemers zelf. Ze kunnen ieder hun eigen verlofdagen en –uren invullen en kunnen dan ook direct zien in combinatie met een agenda of de aanvraag voor verlof ook plaats kan vinden. Een dergelijke verlofregistratie is overzichtelijk, geeft minder discussie en er wordt veel tijd mee bespaart.