Abonnementen

Dienstverleners die op een regelmatige basis diensten verlenen (zoals het bijhouden van een administratie), kiezen er soms voor om deze diensten te verlenen tegen een vaste vergoeding, en dus ongeacht de benodigde tijd. We noemen dit ook wel: Diensten op basis van een abonnement.
TimeWriter kan u op verschillende manieren ondersteunen bij deze vorm van factuaratie.

Factureren

Allereerst kunt u in het onderdeel Tariefafspraken een abonnement aanmaken. Het programma zorgt er dan voor dat er facturen worden aangemaakt op de ingestelde frequentie ( 1x per maand, 1x per kwartaal e.d.).  Door specifieke activiteiten te koppelen aan dit abonnement kan de gebruiker tijdens het maken van de urenboeking beinvloeden of de uitgevoerde werkzaaheden vallen onder het abonnement of dat deze als extra dienstverlening moet worden gefactureerd.

Rapporteren

Natuurlijk wilt u ook inzicht in hoeverre zo'n prijsafspraak nog overeen komt met de daadwerkelijk besteede uren. Probleem daarbij is dat abonnementen verschilende ingangsdata kunnen hebben en soms ook een verschillende interval.

Voor de rapportage lost TimeWriter dat als volgt op:  Het factuurbedrag wordt gedeeld door de interval (uitgedrukt in dagen), hierdoor onstaat er een fictief tarief per dag.  Vervolgens wordt dit fictieve dagtarief vermenigvuldigd met de tijdsperiode waarop het rapport betrekking heeft.  Op deze wijze kun je rapportages produceren over een willekeurge periode waarin toch kosten en opbrengsten getoond worden die overeenkomen met de werkelijkheid.

 

Voorbeeld rapportage (kwartaal)

Note 1: het effectief budget wijkt enigzinds af van het werkelijke tarief als gevolg van de dagtarief-rekenmethode 

Note 2: ook al is de factuurfrequentie afwijkend van het rapport, er is toch een zinvolle rapportage mogelijk.

abonnement kwartaal rapportage

Voorbeeld rapportage (Maand)

Voorbeeld rapportage (maand)

Voor  meer tips kijk hier: