Interne tarieven

U hanteert wellicht verschillende tarieven voor verschillende klanten. Ook kan er sprake zijn van verschillen in de (loon)kosten per medewerker. Al met al een situatie waarin het lastig kan zijn om inzicht te verkrijgen in het redement wat u maakt op een klant, of het rendement op de inzet van een medewerker.

Een behulpzaam instrument hiervoor kan zijn de voorziening "intern tarief".  Het interne tarief bevat de inkoop- of loon-kosten van een medewerker, al dan niet verhoogd met een opslag voor overige kantoorkosten. Door de gemaakte omzet (extern tarief) te vergelijken het totaal van de kosten (intern tarief) krijgt u inzicht in het rendement van uw bedrijfsactiviteit.

 

Voorbeeld:

Extern tarief € 65,= per uur. (gekoppeld aan de klant)

Intern tarief € 35,= per uur. (gekoppeld aan de medewerker)

Kan onderstaande rapportages opleveren.

Rendement per klant

Rendement per medewerker

 

Kijk voor meer info in de webhelp.

Voor meer tips kijk hier: