Bron:  https://nos.nl/artikel/2388561-twee-dagen-thuiswerken-met-vergoeding-is-nu-de-norm

Thuiswerken is nu de norm

Nu (gedeeltelijk) thuiswerken voor veel bedrijven de norm lijkt te worden, nemen steeds meer werkgevers een besluit over hoe ze dat gaan aanpakken.

De thuiswerkvergoeding heeft al vaste voet aan de grond gekregen in de coronapandemie: meer dan de helft van de werkgevers keert inmiddels een vergoeding uit (een half jaar geleden 1 op de 5).

Dat komt naar voren uit een enquête onder 450 werkgevers door werkgeversvereniging AWVN. Het Nibud berekende eerder dat thuiswerken gemiddeld zo'n 2 euro per dag per persoon kost.

 

In november vorig jaar deed AWVN een soortgelijk onderzoek naar de wensen over thuiswerken. Daaruit bleek dat het overgrote deel van de werkgevers twee dagen per week thuiswerken een goed idee vindt. Deze voorspelling lijkt uit te komen: 60 procent van de werkgevers heeft hierover inmiddels afspraken gemaakt.

 

Fiscale regels

Alhoewel werkgevers positief staan tegenover de thuiswerkvergoeding, ervaart twee derde nog problemen met de fiscale regels die moeten worden toegepast. De AWVN wil dat de politiek hier snel een werkbaar besluit over neemt.

Bijna 70 procent van de werkgevers heeft de regelingen voor het woon- werkverkeer aangepast of overweegt dat binnenkort te doen. Het populairst is de overstap naar de 'waarjewerkt-regeling'. Daarin worden een reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding gecombineerd. Drie op de vier werkgevers bieden ook een vergoeding voor een bureau of stoel aan.

Werkgevers zien volgens Anne Megens van de AWVN veel voordelen in de nieuwe werkvorm. De belangrijkste reden is dat werknemers het prettig vinden om een aantal dagen per week vanuit huis te werken. "Ze zijn productiever - zeker voor werk dat veel concentratie vereist -, meer betrokken en kunnen hun privéleven beter op het werk afstemmen."

 

Reikwijdte

En er zijn nog meer voordelen, zegt Megens: "Werknemers staan minder lang in de file en werkgevers zijn minder geld kwijt aan reiskosten. En wie twee dagen per week thuiswerkt, kan ook verder van het werk gaan wonen."

Een bijkomend voordeel voor sectoren waar tekorten zijn, is dat bedrijven die personeel zoeken ook buiten de regio kunnen kijken.

Of bedrijven die minder personeel op de werkvloer hebben nu willen switchen naar kleinere kantoren, is nog niet te zeggen. "Ik hoor nog geen verhalen van contracten die massaal worden opgezegd", zegt Megens. "Maar kantoorruimtes gaan wel anders gebruikt worden. Er komt bijvoorbeeld meer ruimte voor (online) overleggen. De flexibiliteit blijft belangrijk."

werkplekregistratie werkplek registratie thuiswerken

Registratie / administratie

Om de vergoeding van thuiswerken correct toe te passen is natuurlijk een sluitende registratie nodig.  TimeWriter urenregistratie heeft een speciale voorziening voor het registreren van de werkplek. De voorziening is uiterst flexibel en bestaat uit 10 (zelf defineerbare) locaties.