De software voor urenregistratie

Met altijd de juiste gegevens paraat, weet u precies waar u aan toe bent. Waar u ook bent of waar uw medewerkers ook zijn. Dat regelen wij voor u met TimeWriter; dé software voor urenregistratie voor kleine en grote bedrijven. Gebruiksvriendelijk, veelzijdig, compleet en ook heel geschikt voor het factureren, budgetbewaking en verlofregistratie.

 

Urenregistratie en thuiswerken 

Werken uw medewerkers (deels) vanaf een thuiswerkplek? Ook daarbij komt TimeWriter goed van pas.  Naast de vastlegging van de tijdsbesteding kunt u binnen TimeWriter ook vastleggen op welke locatie die werkzaamheden zijn uitgevoerd, dit  kan van belang zijn voor de (belastingvrije) vergoeding van reiskosten.

 

Alle belangrijke informatie op 1 plek

Met TimeWriter heeft u geen verschillende bronnen meer die u moet raadplegen om over alle informatie te beschikken, u houdt vanaf nu alles bij in 1 database. En dat heeft heel veel voordelen:

 • sneller toegang tot alle beschikbare informatie
 • meer inzicht dankzij mogelijke koppelingen tussen alle informatie en vele rapportage-opties
 • efficiënter invoeren doordat er geen losse lijsten bijgehouden moeten worden
 • minder fouten en meer betrouwbare informatie doordat er minder handelingen nodig zijn
 • veelzijdig toe te passen dankzij de flexibiliteit van het systeem

Koppelingen

TimeWriter beschikt over een aantal koppelingen met boekhoudpakketten. De koppeling bestaat er uit dat klanten/debiteuren kunnen worden gesynchrnoiseerd en urenboekingen kunnen worden gefactureerd, rechtstreeks in de boekhouding.

Ten behoeve van facturering beschikt TimeWriter over de volgende koppelingen:

 • Export SnelStart
 • Export ExactOnline
 • Export Reeleezee
 • API koppeling SnelStart
 • API koppeling Stip-T
 • API koppeling e-Boekhouden
 • API koppeling Exact
 • API koppeling Yuki
 • API koppeling Visma
 • API koppeling PerfectView
 • API koppeling Asperion
 • API koppeling Moneybird

Facturering en budgetbewaking

Met TimeWriter maakt u ook snel en eenvoudig facturen op maat. De facturen worden in uw huisstijl opgemaakt en u bepaalt of factuurregels naar keuze worden gegroepeerd of in detail overgenomen op de factuur. Informatie uit TimeWriter kan ook gemakkelijk geëxporteerd worden naar veel boekhoudpakketten zoals Exact en Reeleezee. Met SnelStart, Exact, e-Boekhouden, AsperioniMuis, Yuki, Visma Accounting, MoneyBird, PerfectView en Stip-T heeft TimeWriter zelfs een volledige integratie. En doordat u altijd geïnformeerd bent over de actuele status, besteedde uren en gemaakte kosten, kunt u uw budgetten bewaken en projecten tussentijds controleren.

 

Verschillende factuur-scenario's

TimeWriter ondersteund verschillende factuur-scenario's. Zo kunt u factureren op basis van:

 • Na-calculatie  
  Het traditionele 'uurtje factuurtje' scenario. Tarieven zijn instelbaar per iedere combinatie van stamgegevens. ( dus per klant, per medewerker, per project  en zelfs voor specifieke combinaties medewerker-klant-project)

 • Vaste prijs  
  Werkzaamheden worden tegen een vast tarief gefactureerd, ongeacht de benodigde tijd.

 • Stuksprijs 
  Het factuurbedrag wordt berekend op basis van een (door de gebruiker ingevoerd) aantal * stuksprijs.

 • Abonnement 
  Periodiek (maandelijks, per kwartaal, jaarlijks) wordt een vast bedrag gefactureerd, ongeacht de werkelijke tijdsbesteding. Middels rapportage krijgt u inzicht in de omzet op abonnementen en de daadwerkelijk besteede tijd.

 • Reiskosten
  Bij iedere urenboekingen kunt u een aantal kilometers en een bestemming ingeven. Desgewenst kunnen deze kosten worden doorberekend en op de factuur worden toegevoegd.

 • Onkosten 
  Ook eventuele andere onkosten kunnen per boeking worden vastgelegd en doorbelast op de factuur.

 

 

 

facturering en budgetbewaking

Uren verantwoorden voor ontvangen subsidies

Heeft u een overheidssubsidie ontvangen, zoals b.v. in het kader van de WBSO? Dan wordt van u een deugdelijke urenverantwoording verwacht. TimeWriter is daarvoor een prima instrument. Hiermee registreert u de tijdsbesteding per medewerker en/of per project en draait u eenvoudig duidelijke rapportages over de besteedde uren.

 

 

Databasetoegang via de cloud

Altijd toegang tot al uw data, dat kan als u werkt via de cloud. Met TimeWriter heeft u een cloud database, ongeacht de versie die u gebruikt. De database staat dan bij ons op de server en kan vanaf elke locatie waar ook ter wereld bereikt worden. Werkt u liever lokaal maar wel met meerdere gebruikers? Dan kan dat ook. Gebruiksvriendelijk dus, want u richt TimeWriter gewoon net zo in, zoals u dat wilt.

Probeer het zelf, geheel vrijblijvend.

TimeWriter is beschikbaar in 2 versies; de TimeWriter Standaard voor bedrijven tot zo’n 25 medewerkers en de TimeWriter Pro die meer opties heeft en daarmee voldoet aan de complexere eisen die grotere organisaties stellen. Alle functionaliteiten en verschillen staan duidelijk uitgewerkt in het productenoverzicht. Wilt u dat zelf wel eens ervaren? Probeer het dan eerst 2 maanden gratis of bel ons voor meer informatie.

TimeWriter , 2 maanden gratis op proef

Wilt u weten of de TimeWriter iets voor uw organisatie is? Probeer het dan eerst 2 maanden gratis uit! Download het nu, gebruik het met alle opties en na deze vrijblijvende proefperiode besluit u of u het wilt blijven gebruiken of er toch mee stopt. Meer weten? Vraag het ons gerust!

 

Klik hier om TimeWriter nu te proberen

 

factureringsscenario's 

Facturering kan op verschillende manieren plaatsvinden. Hieronder worden vier veelvoorkomende factureringsscenario's toegelicht: na-calculatie, stuksprijs, vaste prijs en abonnement.

 • Na-calculatie verwijst naar een facturatiemethode waarbij de prijs van een project of opdracht achteraf wordt berekend op basis van de werkelijke kosten. Dit betekent dat de factuur wordt opgesteld op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het project, plus eventueel een opslag voor overheadkosten of winstmarge. Na-calculatie kan voordelig zijn als de kosten van het project moeilijk vooraf in te schatten zijn, zoals bijvoorbeeld bij complexe projecten met veel variabelen.
   
 • Stuksprijs verwijst naar een facturatiemethode waarbij er voor elk afzonderlijk product of dienst een vaste prijs wordt afgesproken. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het produceren van producten in grotere hoeveelheden, waarbij de prijs per stuk wordt afgesproken. Stuksprijzen kunnen voordelig zijn als er sprake is van herhaaldelijk en vergelijkbaar werk, waarbij de prijs per stuk vooraf kan worden vastgesteld.
   
 • Vaste prijs verwijst naar een facturatiemethode waarbij er vooraf een vaste prijs wordt afgesproken voor een project of opdracht. Dit betekent dat de kosten voor het project vooraf worden bepaald en dat de klant een vast bedrag betaalt. Vaste prijzen kunnen voordelig zijn als de kosten van het project goed in te schatten zijn en er weinig onzekerheid is over de uitvoering ervan.
   
 • Abonnement verwijst naar een facturatiemethode waarbij de klant periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks, een vast bedrag betaalt voor een bepaalde dienst of product. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij software- of cloud-based diensten, waarbij de klant regelmatig toegang heeft tot de dienst en hiervoor een abonnement afsluit. Abonnementen kunnen voordelig zijn voor bedrijven die regelmatig gebruik maken van een bepaalde dienst of product en de kosten hiervoor over een langere periode willen spreiden.